Microsoft Exchange
12/16/2016
Device Lock (Мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдэл)
12/16/2016

Мэдээллийн технологийн дэд бүтцийн үндсэн суурь нь Active Directory (Домэйн) юм. Байгууллага өсөж, хөгжихийн ирээр, маш олон төрлийн удирдлага зохион байгуулалтын системтэй болсон байдаг. Эдгээр олон төрлийн системийг Active Directory-д нэгтгэн оруулах боломжтой. Active Directory (Домэйн) нь байгууллагын төвлөрсөн удирдлагын системд бүртгэлтэй хэрэглэгчдийн байгууллагын бүхий л платформ, дата мэдээлэл, санхүүгийн систем, аппликейшн, веб сайтруу хандах хандалтыг зохион байгуулж өгөх юм.

Comments are closed.

Mongolian