03/22/2022

Бизнес процессоо хялбаршуулах нь

Цар тахлын нөлөөгөөр технологийн эрин зуунд оршиж буй  хүн төрөлхтний өдөр тутмын амьдралд эрс өөрчлөлт орсон билээ. Үүнээс ул баалан аливаа бизнесийн байгууллагууд хүн хоорондын биет харилцаанд ач холбогдол өгөх нь багасгаж үүнийг илүү ухаалгаар орлуулах мөн бизнесийн процессоо […]
Mongolian